Menu Close Menu
هاشم علایی:

بیش از 1000 واحد تولیدی و خدماتی در اردبیل بازرسی شد

 بیش از 1000 واحد تولیدی و خدماتی در اردبیل بازرسی شد

آزنا آنلاین- مدیر کل استاندارد استان اردبیل گفت: بیش از یک هزار مورد بازرسی فنی از واحدهای تولیدی و خدماتی این استان انجام شده است. به گزارش خبرگزاری موج اردبیل، هاشم علایی ، مدیر کل استاندارد استان اردبیل در زمینه بازرسی فنی از واحد های تولیدی و خدماتی تحت پوشش استان گفت: تعداد یک هزار و 47 مورد بازرسی فنی توسط کارشناسان اداره کل و همچنین بازرسان شرکت های تائید صلاحیت شده بخش خصوصی انجام شده است. وی افزود: در این زمینه درصد تحقق عملکرد نسبت به برنامه عملیاتی سال گذشته، 162 درصد بوده است . مدیر کل استاندارد استان اردبیل گفت: حضور مدیر کنترل کیفیت در زمان تولید محصول، بازرسی از خط تولید و محل نگهداری مواد اولیه و کنترل مطابقت آن با شرایط استاندارد از جمله مواردی است که در این بازرسی‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد. علایی بیان کرد: در بازرسی‌ از واحدهای تولیدی بر عملکرد آن ها نظارت جدی انجام می شود که در نتیجه آن، پروانه استاندارد واحدها، تمدید و یا در صورت عدم رعایت شرایط استاندارد، تعلیق و ابطال می‌شود. وی در ادامه با اشاره به اینکه استاندارد تجهیزات مستقر در زمین های بازی و همچنین تجهیزات شهربازی مشمول مقررات استاندارد اجباری می باشد، تصریح کرد: در سال 99، تعداد 226 مورد بازرسی از تجهیزات مزبور انجام شده است. مدیر کل استاندارد استان اردبیل افزود: با توجه به این که طبق قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران ، فعالیت شهرهای بازی دارای تجهیزات مشمول مقررات استاندارد اجباری، منوط به اخذ تاییدیه ایمنی استاندارد می باشد. ضروری است شهرداری ها به هیچ عنوان اجازه فعالیت به مالکان یا بهره برداران تجهیزات شهربازی مشمول بدون مجوز بهره برداری از شرکت های بازرسی فنی تایید صلاحیت شده را ندهند.

اشتراک گذاری
ثبت دیدگـاه
Captcha
دیدگاه های کاربران